Het kabinet vindt dat Zwarte Piet moet veranderen: "Het werkt vooroordelen en discriminatie in de hand"

zwarte-piet

Het kabinet vindt dat Zwarte Piet mensen kan kwetsen!

Minister vanVeiligheid en Justitie Ard van der Steur pleit namens het kabinet dat het Sinterklaasfeest -en dan met name Zwarte Piet- met zijn tijd meegaat. "De regering erkent dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen", aldus van der Steur.

"Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen". Het kabinet wil wel benadrukken dat de mensen die het feest altijd met veel plezier hebben gevierd géén racisten zijn. Hiermee hopen ze te bereiken dat er in de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn "die iedereen recht doet". In het buitenland bestaan, net als in Nederland, zorgen bij sommige mensen over de stereotypering van Zwarte Piet. Het blijkt lastig, bijvoorbeeld in de VS, om de traditie van Zwarte Piet in haar huidige vorm uit te leggen." Het Sint- en Piet gilde is niet blij met deze uitspraken en meent dat het alleen maar voor meer verwarring gaat zorgen. "Ze moeten maar eens de stoute schoenen aantrekken en zeggen wat er precies verkeerd is aan de huidige piet!" Wat vind jij van het standpunt van de regering?