DEZE mot is naar Donald Trump vernoemd… Om zijn kapsel! De gelijkenis is treffend!

mot

De blonde haardos van de mot vertoont opvallende gelijkenissen met die van Trump!

Donald Trump heeft de twijfelachtige eer een insekt naar zich vernoemd te krijgen. Een piepkleine, pas ontdekte motsoort is sinds kort gezegend met een wel heel bijzondere naam: Neopalpa Donaldtrumpi!

Het kleine motje heeft zijn naam te danken aan zijn kapsel, wat opvallende overeenkomsten vertoont met de blonde kuif van de aankomende president van de Verenigde Staten. Bioloog Vazrick Nazari vertelt dat de vernoeming niet bedoeld is om Trump op wat voor manier dan ook belachelijk te maken: “,,Ik hoop dat de president zorg gaat dragen voor de instandhouding van kwetsbare ecosystemen, zoals die van deze mot. De ecosystemen zitten vol met nog onontdekte soorten die het verdienen om te worden beschermd.” Het mini-motje heeft een spanwijdte van slechts 1,01 centimeter en er prijkt een bijzondere blonde ‘haardos’ op zijn kopje. De mot heeft de primeur in vernoemingen van Donald Trump, er is nog geen ander dier naar hem vernoemd. Wat vind jij? Het zou zo familie kunnen zijn!

Bron: AD | Foto: Vazrick Nazari