Het aantal migranten dat voor hun inburgeringscursus slaagt is schrikbarend laag! Wat moet er volgens jou gebeuren?

Inburgeringscursus

Het aantal nieuwkomers dat slaagt voor de inburgeringscursus is veel te laag

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken liet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het aantal immigranten dat slaagt voor hun inburgeringscursus zorgwekkend laag is. De minister geeft hiermee toe dat de inburgering van nieuwkomers niet goed verloopt, daarom heeft hij een onderzoek ingesteld.

De cijfers zijn gerust schokkend te noemen: van de 53.000 immigranten moeten er nog maar liefst 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. De inburgeringswet is vanaf 1 januari 2013 actief en die schrijft voor dat immigranten in totaal drie jaar de tijd krijgen om succesvol in te burgeren. Opvallend genoeg was de helft van alle immigranten uit het eerste kwartaal van 2013 op 1 april niet geslaagd voor het inburgeringsexamen, en nee, dat is geen 1 april grap. De deadline is voor deze groep immigranten is zelfs bijna of al helemaal verstreken. Uit onderzoek moet nu blijken of de migranten daar zelf schuld aan hebben of dat hun termijn van drie jaar mogelijk toch verlengd kan worden. Lees meer over deze opmerkelijke cijfers op de volgende pagina.


Pagina 1/2