WAARSCHUWING: belangrijke mededelingen voor gebruikers van hartmedicijnen! Lees dit even!

hartmedcijnen

Problemen met goedkopere hartmedicijnen!

Hartmedicijnen worden zeer vaak aan patiënten en hebben een zeer belangrijke taak: het controleren van het hart en de bloedvaten. Helaas besluiten zorgverzekeraars om alleen nog maar goedkope, merkloze medicijnen te vergoeden.

Hartmedicijnen worden vaak voorgeschreven aan hart- en vaatpatiënten en zijn nodig om het hart te ontlasten of om te voorkomen dat er nieuwe hart- en vaatziekten optreden. Hartmedicijnen zijn, net als vele andere medicijnen, niet erg goedkoop. Dit is ook vaak één van de redenen dat een apotheker je een preferent merk (lees: het goedkoopste merk) meegeeft in plaats van een bekend A-merk. Voor de hart- en vaatpatiënten slecht nieuws: meerdere van deze goedkopere, preferente hartmedicijnen blijken veel klachten te veroorzaken.


Pagina 1/2