Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Bekijk dan hier de standpunten per thema!

Veel Nederlanders twijfelen nog over hun stem

Op woensdag 15 maart is het alweer zover, we mogen weer naar de stembus. Onze stem zal bepalen wie ons land gaat leiden, het is dan ook erg belangrijk om je stem te laten gelden. Maar het is soms een brei van campagnevoering, standpunten en debatten. Je wil op een partij stemmen waar je achter staat, maar hoe maak je die keuze?

Om je keuze wat makkelijker te maken hebben we een aantal grote thema's van deze verkiezingsperiode op een rijtje gezet, samen met de standpunten van de grootste partijen. Zo kan je kijken naar welke thema's voor jou belangrijk zijn en zo een keuze maken waar je 100% achter kan staan.

Integratie: Mensen zijn bang dat de Nederlandse cultuur wordt aangetast. Hoe moet Nederland omgaan met integratie en waar gaat het mis met de Hollandse tolerantie?
VVD: ,,Doe normaal of ga weg.'' Nieuwkomers die niet voldoen aan de inburgeringsplicht laten zien dat zij geen deel willen uitmaken van onze samenleving. Dit heeft gevolgen, bijvoorbeeld het verliezen van je verblijfsvergunning.
PvdA: Nieuwkomers moeten de normen en waarden accepteren. Mensen die willen bijdragen aan onze Westerse democratie zijn welkom. Het leren van de taal is hierbij cruciaal.
CDA: Integratie vereist meer dan alleen een taal spreken en een baan vinden, het gaat over opvoeding in eigen gezin, omgaan met je buren en respect voor Nederlandse waarden en tradities.
PVV: De grenzen moeten dicht voor moslims en Nederland moet gede-Islamiseerd worden. Alle asielzoekerscentra moeten dicht, hoofddoekjes mogen niet in publieke functies, alle moskeeën en Islamitische scholen moeten dicht en de koran moet verboden worden.
GroenLinks: GroenLinks wil achterstanden van migranten wegwerken en culturele en religieuze taboes doorbreken. In een open samenleving is er ruimte voor culturele en religieuze verschillen. GroenLinks beoordeelt niemand op zijn afkomst, maar iedereen op zijn gedrag. Iedereen is vrij binnen de grenzen van de wet.

Lees verder op pagina 2.


Pagina 1/2