Kabinet wil soepelere regels instellen voor mensen in de bijstand

bijstand

Die mensen mogen dan onder andere meer giften ontvangen

Het kabinet wil nieuwe maatregelen doorvoeren om de Participatiewet, waar bijstandsgerechtigden onder vallen, te versoepelen. Het moet voor die mensen makkelijker worden om aan het werk te gaan. Ook is het de bedoeling dat ze tot 1200 euro per jaar aan giften mogen ontvangen zonder te worden gekort op hun uitkering.

Mens centraal

Er zijn op dit moment 400.000 mensen in Nederland die in de bijstand zitten. Het kabinet is al een tijdje bezig met veranderingen in de maatregelen. In totaal liggen er twintig maatregelen op tafel, die in juli 2024 moeten ingaan. Minister Schouten van Armoedebestrijding wil er daarmee voor zorgen dat “niet regels, maar de mens centraal komt te staan”. Zij vindt dat strenge regels van de wet in de praktijk niet altijd goed uitpakken. De maatregelen zullen echter niet meteen worden ingevoerd: de Tweede Kamer gaat er eerst nog over debatteren.

Meer geld uit inkomsten

Als de maatregelen doorgaan, mogen mensen in de bijstand in de toekomst meer geld van werk zelf ‘houden’. Ze mogen dan een jaar lang 15 procent van hun bijverdiensten buiten beschouwing laten. Voor mensen met een medische beperking of mantelzorgtaken kan die periode zelfs nog worden verlengd. Op dit moment geldt de regel dat mensen alleen de eerste zes maanden dat ze in de bijstand zitten mogen werken. Ze mogen daarbij 25 procent van hun inkomen behouden, met een maximumbedrag van 226 euro per maand.

Mantelzorg en giften

Een andere regel die waarschijnlijk in zal gaan, is dat bijstandsgerechtigden zonder toestemming mantelzorg mogen verlenen. Ze mogen dan ook tijdelijk bij een ziek familielid inwonen, zonder dat het gevolgen heeft voor hun bijstandsuitkering.

Schouten wil ook dat de ‘boete op compassie’ gaat verdwijnen. Op dit moment worden bijstandsgerechtigden gekort als vrienden of familie een gift geven of iets voor hen betalen. Schouten wil dat bijstandsgerechtigden voortaan tot 1200 euro van anderen mogen ontvangen, zonder dat ze gekort worden. Dat bedrag hoeft dan ook niet gemeld te worden.

Lees ook: Dichte mist zorgt voor zware ochtendspits in het hele land

Bron: NOS | Beeld: Unsplash, Christian Dubovan