Ondanks de inflatie gaan de pensioenen momenteel niet omhoog

pensioenen

Pensioengerechtigden kunnen voorlopig niet op extra geld rekenen

Door de inflatie wordt het leven alsmaar duurder. Toch zullen de pensioenen voorlopig niet stijgen. Grote pensioenfondsen hebben namelijk bekend gemaakt dat de dekkingsgraad bij hen nog te laag is om te kunnen indexeren. 

Dekkingsgraad

Bij pensioenen draait het altijd om de dekkingsgraad. Die graad geeft aan of een fonds genoeg geld in de kas heeft om ook in de toekomst iedereen pensioen te kunnen betalen. Is er sprake van een dekkingsgraad van 100 procent, dan zit er voor iedere euro die uitgekeerd moet worden ook een euro in de kas. Pensioenfondsen mogen pas gaan indexeren als de dekkingsgraad boven de 110 procent is.

ABP

Harmen van Wijnen is voorzitter van het uitvoerend bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP (het pensioenfonds voor ambtenaren). Hij heeft in dit kader goed nieuws. Ondanks dat we onzekere vooruitzichten hebben op economisch vlak, is 2021 een goed beleggingsjaar voor ABP gebleken. “Onze dekkingsgraad ging met sprongen omhoog. Hij bereikte eind december het hoogste niveau sinds 2011. Onze beleggers boekten mooie resultaten en de stijging van de rente hielp ons ook.”

De dekkingsgraad ligt bij ABP nu op 102,8 procent, waar dat in 2020 nog slechts 87,6 procent was. Van Wijnen heeft daarom een positief toekomstbeeld: “Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie dit te doen. We onderzoeken vanaf welke datum we dit kunnen uitvoeren.” Toch is daar nu dus nog geen sprake van, omdat de dekkingsgraad van ABP nog altijd niet hoog genoeg is.

PMT

Bij PMT (het pensioenfonds voor mensen in de wereld van metaal en techniek) ligt de dekkingsgraad op 100,8 procent. Werknemersvoorzitter PMT Jos Brocken is voorzichtig met uitspraken over de toekomst. “Wij willen onder de huidige regelgeving niet te optimistisch zijn over spoedige indexatie, maar bij ongewijzigde rentestanden en rendementen komt het begin van indexatie weer in het vizier. Daar zijn onze deelnemers hard aan toe”.

PME

Ook bij PME (het pensioenfonds voor mensen in de technologiewereld) zullen de pensioenen voorlopig niet omhoog gaan. Hun dekkingsgraad ligt op 103,2 procent. “Voor onze gepensioneerden is de AOW meestal het belangrijkste deel van het maandelijks inkomen, dat aangevuld wordt met een pensioenuitkering van PME. Wij begrijpen de teleurstelling van de gepensioneerden en de steeds luider wordende roep om indexatie dan ook heel goed,” aldus Eric Uijen (voorzitter van het uitvoerende bestuur bij PME).

PFZW

Het vierde en laatste grote pensioenfonds in Nederland is PFZW (pensioenfonds voor mensen in de zorg). Met een dekkingsgraad van 99,7 procent hebben zij de laagste van de vier grote pensioenfondsen. Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW, zegt er het volgende over: “We hebben de hoogste jaarafsluiting sinds 2014. De afgelopen maanden hebben we, anders dan in voorgaande jaren, gelukkig een stuk minder hoeven vrezen voor een verlaging van de pensioenen. Tegelijkertijd kopen onze deelnemers en zeker onze gepensioneerden daar helaas niets voor.”

Met die uitspraak verwijst Kellermann naar de huidige inflatie, die ervoor zorgt dat het leven steeds duurder wordt. “Met onze huidige financiële positie kunnen de pensioenen nog niet omhoog. In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering. We hopen daarom op een spoedig verder herstel, waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt.”

Lees ook: Mensen met deze beroepen werken het vaakst door na hun pensioenleeftijd

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Pixabay