Vuurwerkpeiling: een op tien gaat alsnog vuurwerk afsteken ondanks verbod

vuurwerkverbod

Ook is er een verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden

Op 19 november werd er een volledig vuurwerkverbod voor de aankomende jaarwisseling aangekondigd. Toch lijkt het erop dat veel Nederlanders zich niet aan die regel gaan houden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van I&O Research

Peiling onder volwassenen

Ieder jaar voert I&O Research een ‘vuurwerkpeiling’ uit onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Dit jaar deden er 1188 mensen mee. Wat blijkt: lang niet iedereen is van plan zich aan de regel te houden. Een op de tien deelnemers gaf aan met oud en nieuw toch vuurwerk te gaan afsteken.

Voorstanders vuurwerkverbod en hun redenen

Er zijn dus best wel wat mensen die van plan zijn om de regel te overtreden. Toch was 63% van alle deelnemers voorstander van een particulier verbod op het afsteken van vuurwerk. Dat percentage is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Onder de 65-plussers was een behoorlijk hoog aantal voor een verbod, namelijk 80%. Daar is een stijging te zien, want vorig jaar was 74% van die groep het met het verbod eens.

Ook is onderzocht wat deelnemers belangrijke redenen voor het vuurwerkverbod vonden. Daaruit bleek dat het beschermen van het milieu en de veiligheid van dieren als het belangrijkst werden gezien. Het verlagen van de druk op de zorg stond op de tweede plek.

Gevaccineerd vs. niet-gevaccineerd

Er is bij het onderzoek ook gekeken of de mening van gevaccineerde en niet-gevaccineerde Nederlanders uiteen ligt. Dit bleek zo te zijn. Van de gevaccineerden is 66% voor een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren. Bij de niet-gevaccineerden ligt dat percentage een stuk lager, namelijk rond de 50%. Volgens Binnenlands Bestuur laat dat zien dat deze twee groepen niet alleen van mening verschillen over de corona-aanpak, maar ook over diverse randzaken.

Lees ook: Tóch een vuurwerkverbod? Roep van burgemeesters steeds luider

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Pixabay