Een marinier haast zich naar huis om zijn vrouw te begroeten, maar is verbaasd als hij haar ziet.

De vrouw van deze marinier probeerde maandenlang een geheim voor hem te bewaren.

Een carrière in het leger betekent dat je soms maanden van huis bent. Talloze soldaten worden tijdens zo’n periode van hun familie gescheiden. Dat brengt soms pijnlijke, maar ook mooie verhalen met zich mee. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse marinier Chris Daugherty, die na zijn militaire dienst een hele bijzondere verrassing tegenkwam…