Slik jij antidepressiva of ben je in therapie? Of ken je iemand? Lees dit dan even..

Dr. Roberts sloeg 200 onderzoeken die tezamen meer dan 20.000 personen overkoepelden erop na en kwam erachter dat de persoonlijkheid van deze mensen wel degelijk veranderd kon worden door interventie. Interventie is in deze context het gebruik van antidepressiva, psychotherapie, reflectieve therapie, interpersoonlijke therapie en cognitieve gedragstherapie

Gebaseerd op de vragenlijsten die de patiënten voor en na de therapie invulden kon Dr. Roberts concluderen dat de patiënten na afloop van de therapie significant minder neurotisch waren geworden. Ook gaven de patiënten aan dat ze zich beter voelden en dat deze effecten blijvend waren. Hieruit kon Dr. Robert concluderen dat het gebruik van medicijnen of therapie de persoonlijkheid van de patiënt (op positieve wijze!) kan veranderen.


Pagina 2/2