DIT gaat er allemaal mis in Nederlandse verzorgingstehuizen: “mijn oma lag in haar eigen ontlasting”

Veel bewoners zijn eenzaam door onderbezetting in het verzorgingstehuis..

De Patiëntenfederatie Nederland heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de zorg in verzorgingstehuizen in Nederland. Met het onderzoek wil de organisatie in kaart brengen wat er goed gaat in de ouderenzorg, maar vooral ook wat er beter kan.

Een aantal punten kwamen in bijna elk interview naar voren, veel bewoners hadden dezelfde klachten en verbeterpunten. Eenzaamheid komt het meest naar voren, het is de grootste klacht bij verzorgingstehuizen die niet goed hebben gescoord. Er is sprake van erge onderbezetting en weinig persoonlijke aandacht. De bewoners zitten daarom vaak dagen aaneen alleen in hun kamer en voelen zich vergeten. Een verhaal waarin een kleindochter vertelt over haar oma was bijzonder schrijnend. Haar grootmoeder kwam op de crisisafdeling te liggen, waar de verwarming weken achtereen niet werkte. Ze lag vaak in haar eigen ontlasting en kleindochter moest haar zelf wassen en voeden. Uiteindelijk kwam oma ondervoed, uitgedroogd en met een verwaarloosde blaasontsteking op de spoedeisende hulp. Toch scoren de tehuizen gemiddeld nog een 7.8, wat een hoog cijfer is. Dit komt doordat er gelukkig nog een aantal zeer goede verzorgingstehuizen zijn die het gemiddelde omhoogkrikken.