DEZE vrouw zegt het slachtoffer te zijn geworden van racisme en politiegeweld, maar wat is er van waar?

In de verklaring meldt de politie dat ze ‘met klem afstand nemen de onterechte aantijgingen van de vrouw.’ Door cameratoezicht is het incident namelijk vastgelegd en daaruit blijkt iets heel anders dan wat de vrouw in haar betoog op Facebook schreef. Wat blijkt? Toen Chaka met haar fiets door rood licht liep en bijna werd geschept door een bus, werd ze aangesproken door agenten in een politieauto.

Chaka draait na een korte reactie haar hoofd om en loopt weg. De agenten rijden daarop naar haar toe om haar aan te spreken op haar gedrag. Enige tijd wordt er een gesprek gevoerd, waarna de agenten haar vragen zich te identificeren. Dat kon ze niet, waarna ze weg wilde lopen. De agenten pakken haar fietsmand en vervolgens haar hand en Chaka begint zich ernstig te verzetten: ze probeert de agent te pootjehaken en roept naar omstanders. De agenten gaan zichtbaar rustig en kalm te werk en doen één handboei om bij de vrouw. Ook wanneer ze de auto in moet gaat dit met veel verzet. De agenten brengen haar bij het bureau, waar ze even in de cel moet en een proces-verbaal krijgt voor het niet tonen van een rijbewijs (niet voor het verzet). De politiechef dient een klacht in tegen de vrouw vanwege haar aantijgingen jegens de politie waarbij zij suggereert dat er sprake is van racistisch politiegeweld. Lees de hele verklaring van de politie hier.