Nieuwe donorwet: wie geen keuze invult, wordt automatisch orgaandonor

Vanaf 1 juli gaat de nieuwe donorwet in, maar nog lang niet iedereen heeft een keuze doorgegeven

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe donorwet, maar nog lang niet alle volwassen Nederlanders hebben hun donorkeuze doorgegeven. Mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, kunnen binnenkort een brief op de mat verwachten met de vraag om zich te registreren. Het gaat om zo’n 7 miljoen Nederlanders die nog niet in het donorregister staan.

Automatisch orgaandonor

Een groot deel van de Nederlanders staat ingeschreven in het donorregister. Daarin geven zij aan wat er met hun organen en weefsel mag gebeuren wanneer zij komen te overlijden. Bijna 7 miljoen mensen hebben echter nog niet laten weten of zij donor willen zijn. De overheid start nu een campagne op om deze mensen een keuze te laten maken. Doen zij dat niet, dan worden zij automatisch orgaandonor. Eerder gold dat geen keuze maken betekende dat je geen donor wilde zijn, maar dit systeem wordt nu aangepast.

Tijd om na te denken

De mensen die zich nog niet geregistreerd hebben, krijgen ruim de tijd om na te denken. Tussen september 2020 en maart 2021 stuurt de overheid brieven naar alle mensen die nog geen keuze hebben gemaakt. Hebben deze mensen na zes weken hun keuze nog niet geregistreerd? Dan ontvangen zij een tweede brief. Als hierna ook geen keuze wordt doorgegeven, wordt de ontvanger van de brief automatisch orgaandonor.

Toestemming

Meer dan 7 miljoen Nederlanders hebben wél al een keuze gemaakt. Van de mensen die nu in het donorregister staan, geeft 53 procent toestemming om organen en weefsel te geven. Van de geregistreerden wil 36 procent geen donor zijn en laat 11 procent een familielid of bekende hierover beslissen. De afgelopen maanden, in de aanloop naar de nieuwe donorwet, vulden tienduizenden mensen hun keuze in. 

Lees ook: Deze extreme weersomstandigheden heeft de maand juli voor ons in petto

Bron: NOS | Beeld: ANP foto, fotograaf: Pieter Stam de Jonge