Lockdown zorgt voor veel meer kindermishandeling

kindermishandeling

Tijdens de eerste lockdown werden veel meer kinderen mishandeld dan de jaren ervoor

Het coronavirus zorgde er in maart vorig jaar voor dat we ineens massaal thuiszaten. Ouders waren thuis aan het werk, kinderen moesten thuis onderwijs volgen. Voor veel gezinnen al een moeilijke opgave, maar andere kinderen hadden het éxtra zwaar met deze verandering. Tijdens de eerste lockdown in maart zijn namelijk veel meer kinderen mishandeld dan in vergelijkbare periodes waarin de scholen en kinderopvang wel open waren.

Forse toename kindermishandeling

Dit blijkt uit een onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Naar schatting maakten bijna 40 duizend kinderen – dat zijn 14 per 1000 kinderen – mishandeling mee tijdens de eerste lockdown halverwege maart. In hetzelfde kwartaal in 2017 ging dit om zo’n 15 duizend kinderen. Tijdens de lockdown zijn dus ruim twee keer zo veel kinderen het slachtoffer geworden van mishandeling. Volgens de Leidse onderzoekers kregen de slachtoffers vooral te maken met emotionele verwaarlozing en waren ze getuige van huiselijk geweld.

Gevolgen sluiting scholen en kinderopvang

De cijfers liegen er niet om, zo stelt de universiteit. “De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen.” Er wordt dan ook gevreesd dat deze lockdown, die in ieder geval tot 19 januari zal duren, ook zulke schrikbarende gevolgen gaat kennen.

Opleidingsniveau en inkomen

Naast het aantal gevallen van kindermishandeling onderzochten de Leidse onderzoekers ook of het sociaal klimaat van invloed was. Dit blijkt zeker zo te zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een laag opleidingsniveau een ruim tien keer hoger risico op kindermishandeling met zich meebrengt. In werkloze gezinnen worden kinderen gemiddeld drie keer vaker slachtoffer van kindermishandeling dan in gezinnen met een inkomen uit werk. Verder bleek de gezinsgrootte enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen met vier of meer kinderen. In deze gezinnen is het risico op kindermishandeling ruim twee keer groter dan in kleinere gezinnen. Er werd geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes en voor kinderen van verschillende leeftijden.

Lees ook: Bild: lockdown in Duitsland verlengd tot eind januari

Bron: Universiteit Leiden | Beeld: Unsplash, Tadeusz Lakota