NAM heeft volgens OM geen schuld aan aardbevingsschade Groningen

NAM aardbevingen

‘Tientallen mensen moesten gedwongen hun huis verlaten’, vertelt een gedupeerde

De Groningse aardbevingen zijn al langer een groot heikel punt voor inwoners van het desbetreffende gebied. Boren naar Gronings gas heeft namelijk zijn impact op de Groningse bodem, met alle nare gevolgen van dien. Het Openbaar Ministerie heeft nu echter het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aangeraden de NAM niet te vervolgen voor aardbevingsschade.

NAM volgens OM onschuldig

In 2017 spande de Groninger Bodem beweging samen met enkele individuele partijen een zaak aan tegen de NAM. Zij wilden op dat moment een OM-onderzoek afdwingen naar de NAM. Volgens de Groninger Bodem Beweging is de NAM namelijk schuldig aan het opzettelijk veroorzaken van schade bij de mensen die in het aardbevingsgebied wonen. Het OM heeft nu echter aangegeven dat er onvoldoende bewijs zou zijn om de NAM daadwerkelijk te vervolgen.

‘Geen bewijs’

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde dat er aanwijzingen waren dat de NAM zich schuldig maakte aan het opzettelijk beschadigen van woningen. Hierom lieten zij het OM onderzoek doen. Uiteindelijk is het OM nu met het oordeel gekomen dat het bewijs hiervoor ontbreekt. Concreet betekent dit dat de OM adviseert om de NAM niet te vervolgen. Dat betekent dus niet dat vervolging √ľberhaupt niet meer plaats kan of mag vinden. Dit moet het hof nog gaan besluiten.

‘Onbegrijpelijk’

Jelle van der Knoop, de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft al aangegeven het besluit ‘onbegrijpelijk’ te vinden. “Tientallen mensen moesten gedwongen hun huis verlaten vanwege acuut instortingsgevaar”, vertelt hij aan de NOS. “Misschien is er geen sprake van intentie, maar wel van de wetenschap dat als men doorgaat met gaswinnen mensen in levensgevaar worden gebracht.” Kort samengevat komt het er dus op neer dat de NAM heeft gekozen om niets te doen aan de problemen die zij veroorzaken. Hierdoor hebben zij volgens de GBB wel degelijk schuld aan de aardbevingen en de daardoor ontstane schade.

Als niet dit, wat dan wel?

Het OM stelt dat met dit oordeel “niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden”. Maar: “Langs andere wegen zal het leed moeten worden gecompenseerd.” Welke wegen dit dan zijn, krijgen we echter niet te horen. Voor de gedupeerden is deze kous van aardbevingsschade dankzij de NAM dus nog lang niet af.

Lees ook:Horeca sleept Staat voor de rechter om lockdown

Bron: NOS | Beeld: Videostill Jeugdjournaal

Array