Rechter: Wibra-personeel moet niet-gewerkte lockdown-uren gratis inhalen

De medewerkers moeten de komende maanden onbetaald doorwerken

De rechter oordeelt dat winkelketen Wibra juist heeft gehandeld toen het haar werknemers vroeg gemiste lockdownuren later gratis in te halen. Wibra werd om dit verzoek aangeklaagd door vakbond FNV. 

Niet gewerkt, wel uitbetaald

Omdat er tijdens de lockdown minder werk was, liet Wibra werknemers met een flexibel contract af en toe minder werken. De uren die destijds niet gewerkt werden, zijn genoteerd als min-uren. Deze uren kregen de werknemers echter wel uitbetaald. De keten wil nu dat deze uren in de loop van het jaar alsnog worden gewerkt. Vakbond FNV was het hier niet mee eens. Zij stelden dat de loonkosten gecompenseerd werden via de NOW-regeling. Wibra zou er op die manier dus geen geld aan verloren hebben. De vakbond vroeg daarom om alle gecompenseerde uren kwijt te schelden. Echter oordeelt de rechter nu anders.

Wibra in gelijk gesteld door rechter

In de rechtbank in Zutphen verwijst de rechter naar de cao voor winkelbedrijven. Hierin staat dat mensen met een flexibel contract een gemiddeld aantal uren moeten werken en daar een vast loon voor ontvangen. Aan het einde van het jaar worden te veel gewerkte uren met terugwerkende kracht uitbetaald en te weinig gewerkte uren komen te vervallen. 

Personeel hoeft niet onbeperkt beschikbaar te zijn

Echter wordt niet gezegd dat die werkwijze alleen geldt op piekmomenten of bij ziekte, zoals FNV beweerde. De rechter oordeelt: “De werknemers hebben tijdens het gedwongen thuiszitten hun volledige loon ontvangen.” Ook benadrukt de rechter dat het personeel zich niet onbeperkt beschikbaar hoeft te stellen om hun gemiste uren in te halen. Dit zal in overleg met de werkgever gebeuren. Ook noemt de rechter het aantal in te halen uren niet onaanvaardbaar: “Het gaat om slechts veertig minuten per werknemers in de overige 35 weken van 2021.” Volgens de FNV geeft dat gemiddelde een vertekend beeld van de situatie. “Bij de FNV komen voorbeelden binnen van 40, 50 of meer dan 100 uur die medewerkers deze zomer moeten inhalen”, aldus de vakbond.

Slechtste cao van het land

Volgens FNV zou de cao op deze manier in het nadeel werken van de werknemers. FNV-bestuurder Linda Vermeulen noemt het “een van de slechtste cao’s van Nederland.” Ook benadrukt ze dat deze niet meeondertekend is door FNV en dat de vakbond zich zal beraden op eventuele verdere juridische stappen. 

Lees ook: Dasty is het fantastische wondermiddel van de Wibra en dit kun je ermee

Bron: NU.nl, Metro Nieuws| Beeld: Unsplash