Studieschuld van Nederlandse (oud-)studenten weer toegenomen

studieschuld

De gemiddelde schuld ligt weer hoger dan vorig jaar

De studieschuld van (oud-)studenten blijft toenemen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook dit jaar is de gemiddelde studieschuld weer hoger dan vorig jaar. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd en sindsdien is de gemiddelde studieschuld met 3.500 euro per (oud-)student toegenomen. 

Steeds meer mensen met een hoge schuld

Begin dit jaar was de gemiddelde studieschuld van (oud-)studenten 16.000 euro. Er zijn inmiddels 1,6 miljoen Nederlanders met een studieschuld en het totaalbedrag kwam uit op 25,7 miljard euro. Dat bedrag is verdubbeld sinds het begin van het leenstelsel in 2015. Daarnaast is het aantal mensen met een studieschuld van meer dan 30.000 euro ook toegenomen sinds dat jaar. Waar er in 2015 ongeveer 120.000 mensen waren die een studieschuld hadden die hoger was dan dat bedrag, zijn dat er dit jaar bijna 300.000.

Terugkeer van de basisbeurs

In 2015 werd de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. Dit jaar werd door het kabinet besloten dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, vanaf het studiejaar 2023-2024. Het idee daarachter is dat de financiële drempel om te studeren daarmee lager wordt. Studentenclubs voorzien echter al problemen: volgens hen zijn de voorgestelde bedragen voor de nieuwe beurs te laag en zullen er alsnog veel studenten zijn met een hoge studieschuld. Budgetinstituut Nibud constateerde ook al dat de aanvullende beurs, voor studenten van ouders met een inkomen onder een bepaald bedrag, niet hoog genoeg is. Die studenten zullen naast hun studie dan alsnog moeten werken of lenen.

Lees ook: Efteling krijgt dwangsom opgelegd vanwege te hoge bezoekersaantallen

Bron: RTL Nieuws, NOS | Beeld: Unsplash, Isabela Drasovean