Uit onderzoek blijkt: grote regionale verschillen als het gaat om longkanker

longkanker

Het zou te maken hebben met het rookgedrag

Uit een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bleek dat in wijken en gemeenten waar mensen met een relatief laag inkomen wonen, vaker longkanker voorkomt. Volgens het IKNL komt dit vooral door de verschillen in het rookgedrag. 

Atlas

Met een zogeheten ‘kankeratlas’ heeft het IKNL de 24 meest voorkomende kankersoorten in kaart gebracht. Deze atlas is gebaseerd op waar de patiënten woonden toen ze de diagnose kregen. Zo krijgt het Integraal Kankercentrum een inkijkje hoe vaak kankersoorten ergens voorkomen. Per regio wordt er weergegeven of het aantal diagnoses van een bepaald kankersoort groter, kleiner of gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde.

Roken

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Tilburg, Arnhem, Lelystad en het Groningse Finsterwolde donkerrood kleurde op de kaart van longkankerpatiënten in ons land. Maar niet alleen hebben de inwoners daar een grotere kans op longkanker, ook hoofd-halskanker komt daar vaker voor. Volgens het AD komen deze cijfers met name overeen met het rookgedrag van de inwoners in die wijken en gemeenten. Uit eerdere onderzoeken kwam er al naar voren dat mensen met een lagere opleiding, lager beroepsniveau of een lager inkomen, vaker roken dan anderen.

Daarbij meldt het IKNL dat longkanker voor tachtig procent wordt veroorzaakt door het roken. Daarbij komt nog eens tien procent door het gevolg van luchtverontreiniging (denk aan verkeer en houtstook). De overgebleven tien procent die longkanker kunnen veroorzaken blijft echter onbekend.

Lange weg te gaan

Als er wordt gekeken in de atlas zijn er ook regionale verschillen als het gaat om baarmoederhalskanker. Dit komt volgens het IKNL met name door een deelname aan het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Toch zijn er verder nauwelijks regionale verschillen als er naar andere kankersoorten wordt gekeken.

“Er is nog een lange weg te gaan om de oorzaken van alle geografische verschillen te begrijpen”, zegt Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL. “Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben.”

Lees ook: Europese gasprijs zakt tot laagste punt in ruim een jaar

Bron: NU.nl | Beeld: Pexels