Deze aangetekende brief van een basisschool uit Assen aan hun leerlingen verwoord precies wat je kinderen wilt bijbrengen

basisschoolbrief