Inzameling statiegeldflesjes blijkt niet succesvol: milieuorganisaties eisen dwangsommen

Ook wil Recycling Netwerk Benelux dat statiegeld op kleine flesjes wordt verhoogd

We zijn inmiddels al even gewend aan het feit dat er ook op kleine flesjes statiegeld zit. Toch worden de flesjes niet en masse ingeleverd. Sterker nog, er wordt bij lange na niet ingezameld wat wettelijk is afgesproken. Milieuorganisaties kijken de overheid aan en willen dat er ingegrepen wordt. 

Bedrijven dwangsommen opleggen

Milieudefensie, Recycling Netwerk Benelux en Greenpeace willen dat de overheid gaat optreden. Zij vinden het niet acceptabel dat er veel minder kleine plastic flesjes zijn ingezameld dan de afspraak was, iets waar voornamelijk het bedrijfsleven verantwoordelijk voor is. De milieuorganisaties willen dat de overheid hen dwangsommen gaat opleggen, zodat zij gedwongen worden actie te ondernemen.

Die dwangsommen zouden hoog genoeg moeten zijn om het bedrijfsleven echt tot actie te bewegen’’, aldus Rob Buurman, directeur van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux, tegen het AD.

Tegenvallende cijfers

De cijfers voor het inzamelen voor kleine statiegeldflesjes vielen zwaar tegen. Zo bleek dat in 2022 ruim 40 procent van de kleine flesjes niet ingeleverd wordt. Dit komt neer op een totaal van zo’n vierhonderd miljoen flesjes. De wettelijke norm is echter dat 90 procent van alle flessen bij een inzamelpunt terechtkomt. “Het bedrijfsleven heeft een wanprestatie geleverd”, aldus Buurman, die zich al jaren inzet voor een beter statiegeldsysteem. Het bedrijfsleven is namelijk verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van drankverpakkingen, maar dat gebeurt nu dus nog niet genoeg.

Kijken naar Duitsland

Bij onze oosterburen gaat het een stuk beter, daar wordt bijna 98 procent van alle drankverpakkingen ingezameld. Buurman vindt dat we daar inspiratie uit kunnen halen. “Zij hebben het systeem veel beter opgezet”, luidt de mening van de directeur. Recycling Netwerk Benelux hoopt dat wij ook nog stappen gaan zetten. De organisatie pleit voor meer inzamelpunten in Nederland, zodat het makkelijker wordt om de flesjes in te leveren. Ook wil de organisatie dat het statiegeld wordt verhoogd, zodat de kans groter wordt dat mensen de flesjes inleveren.

Lees ook: Ah oh: eten en drinken in plastic wordt nóg duurder

Bron: AD |Beeld: Adobe Stock