WOW: dus ZO voelt het om dyslectisch te zijn, dit filmpje moet iedereen eigenlijk zien!

 dyslectisch

Zo voelt het om dyslectisch te zijn!

Maar liefst 10 procent van de wereldbevolking is dyslectisch, wat neerkomt op 80o miljoen mensen. Deze mensen worden niet altijd even goed begrepen en kunnen het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg worden begeleid en ondersteund bij deze leesproblemen. Daar wilde de Brit Daniel Britton met dit filmpje verandering in brengen!
Dyslexie, wat ook wel woordblindheid genoemd wordt, betekent dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat het lezen, spellen en schrijven van woorden moeizaam. Dit heeft overigens niets met intelligentie te maken! Over het ontstaan van dyslexie bestaat nog veel discussie, maar doorgaans wordt aangenomen dat de oorzaak gelegen is in het slecht functioneren van de fonologische taalverwerking. Bij tentamens en examens wordt vaak rekening gehouden met het leesprobleem; mensen met dyslexie krijgen dan vaak iets langer de tijd. Maar in hoeverre kunnen we iemand met dyslexie écht begrijpen als we het zelf niet hebben?

Pagina 1/2