De coronalockdown beïnvloedt hersenen van tieners negatief

hersenen lockdown

De hersenen van de jongeren laten tekenen van verhoogde stress zien

De coronalockdown heeft een uitwerking gehad op iedereen in de samenleving; het leven was niet meer hetzelfde. Ook na de lockdowns zijn bepaalde dingen niet meer zoals zij altijd waren. Zo is thuiswerken bijvoorbeeld een onlosmakelijk deel van het bedrijfsleven geworden. Nu blijkt uit Amerikaans onderzoek dat deze lockdowns ook op tieners in Amerika een behoorlijke invloed hebben gehad.

Coronalockdown en de hersenen

In een artikel van NU.nl wordt geschreven dat Amerikaanse onderzoekers de hersenen van tieners (die de lockdowns in de Verenigde Staten meegemaakt hebben) onderzochten. Dit deden zij door MRI-scans te vergelijken met scans van vóór de coronapandemie. Op de scans was te zien dat de hersenen van deze tieners er anders uitzagen met betrekking tot gebieden die geassocieerd worden met stress en angst, namelijk de hippocampus en de amygdala. Deze gebieden zijn bij de jongeren die de lockdowns hebben meegemaakt groter dan bij de scans van ‘pre-lockdown’ tienerhersens.

Ook was er sprake van een verdunning van een weefsel in de cortex, een verandering die normaal gesproken pas voorkomt bij veroudering. Volgens de onderzoekers heeft het meemaken van de lockdown gezorgd dat het proces van veroudering met betrekking tot dit weefsel versneld is.

De vergroting van de specifieke hersengebieden en de veroudering van de hersenen is geen positief verschijnsel. Kinderen die verwaarloost of misbruikt zijn of in een stressvolle situatie opgroeien, vertonen dezelfde hersenontwikkeling. Dit is een ontwikkeling die voor deze groep kinderen het risico op verslaving, depressie en angst vergroot.

Permanent of tijdelijk?

De vraag is of deze veranderingen in de hersenen tijdelijk is of dat het gaat om een permanente ‘beschadiging’. Dit moet uiteindelijk uit verder onderzoek blijken. Wel is belangrijk te benoemen dat de onderzoekers nog niet zeker weten of de veroudering van de hersenen veroorzaakt wordt door de lockdown zelf of dat andere factoren (zoals de angst voor de pandemie) hier verantwoordelijk voor zijn. Of de resultaten ook voor Nederlandse jongeren gelden, is ook niet met duidelijkheid te zeggen. Culturele verschillen in de beleving van de lockdowns en de pandemie kunnen hier ook van invloed zijn. Wel is het duidelijk dat de pandemie wereldwijd heel wat teweeg heeft gebracht (en nog steeds brengt). De gevolgen hiervan zullen langzamerhand steeds duidelijker worden.

Lees ook: De Jonge: ‘De harde lockdown is een verstandige keuze geweest’

Bron: NU.nl | Beeld: Unsplash, Annie Spratt