‘Meer uren werken moet personeelstekort tegengaan’

meer uren

We moeten met zijn allen meer uren gaan maken…

Sinds de coronacrisis kampen veel bedrijven met grote personeelstekorten. De oplossing? Mensen moeten meer uren gaan werken, zo stelt werkgeversvereniging AWVN.

Meer werken

AWVN stelt dat mensen meer uren moeten gaan werken om de personeelstekorten op te vangen. Ook denkt de werkgeversvereniging dat het belangrijk is dat mensen zonder baan eerder worden geholpen, zodat ze sneller aan de slag kunnen. Vooral in sectoren als de horeca, de IT en de kinderopvang hebben bedrijven te weinig personeel. Afgelopen zomer waren er zelfs meer vacatures dan werkzoekenden in die sectoren. “De krapte op de arbeidsmarkt is op termijn een bedreiging voor onze welvaart. Daarom is het tijd voor niet eerder toegepaste oplossingen”, stelt de AWVN. “Het arbeidsmarktbeleid moet vooral gericht worden op in totaal méér werkuren voor Nederland als geheel.”

Betere regels

Voorman Raymond Puts denkt dat de oplossing bij de werknemers ligt. Zij zouden meer uren moeten gaan werken dan ze nu al doen. Veel mensen werken nu parttime en dat moet dus anders. Werkgevers moeten volgens de voorman daarom standaard een fulltimebaan aanbieden en zorgen voor een betere werk-privébalans. De politiek moet hier echter wel een prominentere rol in gaan spelen. Werken moeten vanaf heden ook echt gaan lonen. “Het is niet uit te leggen dat iemand die meer gaat werken, daarvan nauwelijks iets terugziet vanwege hogere belasting en wegvallende toeslagen.”

Vakbonden

De vakbonden CNV en FNV zijn het daarentegen niet eens met deze plannen. “Een langere werkweek is het slechtst denkbare idee, in een tijd waarin de onbetaalde zorgtaken toenemen door de vergrijzing, vrouwen meer uren werken dan ooit en het aantal burn-outs door het dak gaat. Volstrekt achterhaald”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. De FNV sluit zich daarbij aan. “We werken in Nederland al met veel mensen, flink wat uren, en ook nog eens gedurende een lange periode in ons leven”, aldus FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Wat vind jij, moeten we meer gaan werken om het personeelstekort op te lossen?

Lees ook: Honderden mensen in financiële problemen door personeelstekort UWV

Bron: NU | Beeld: Pexels