Onthullingen stikstofberekeningen: gericht uitkopen was óók een optie

stikstofberekeningen

Een lager doel zou ook volstaan, volgens het ministerie van Financiën

Uit documenten van het ministerie van Financiën blijkt dat er mogelijk ook andere opties waren om de stikstofdoelen van 2030 te behalen, schreef het NRC gisteren. Zo zouden de doelen ook te bereiken zijn met gerichte uitkoop. Daarnaast wordt gesteld dat een lager doel net zoveel effect zal hebben, maar met minder impact op de boerenbedrijven.

Stikstofberekeningen

Volgens de NRC is er bewust gekozen voor een hoog stikstofdoel voor de landbouw, waar een lager doel ook had volstaan. Dat lagere doel moest dan wel opgevangen worden met bijdragen uit andere sectoren. Denk aan bijvoorbeeld luchtvaart en industrie. Het huidige doel, om de stikstofuitstoot met 39 kiloton terug te dringen, zou uitgesmeerd worden over de hele landbouwsector. Dit zou als gevolg hebben dat bijna 11.200 boerenbedrijven zouden moeten stoppen, en 17.600 boeren hun veestapel fors zouden moeten verkleinen.

Alternatieven

Het NRC deelt dat uit een nota van ambtenaren van het ministerie van Financiën blijkt dat zij de stikstofdoelen voor de landbouw ‘veel te hoog’ vinden. Er ‘worden meer bedrijven geraakt dan nodig’, zou uit de documenten blijken. Het NRC schrijft: “De ambtenaren vermoeden dat deze strategie is gekozen omdat een ‘meer evenredige verdeling van pijn’ mogelijk makkelijker te verkopen is ‘dan een gerichte aanpak’.”

De ambtenaren van het ministerie hebben uitgezocht dat met een lager doel de impact op de landbouwsector veel kleiner is. Als het kabinet het stikstofdoel zou verlagen naar 30 kiloton, worden de natuurdoelen nog steeds behaald. Hierbij moeten nog altijd 11.200 boeren stoppen, maar het inkrimpen zou slechts gelden voor 200 boerenbedrijven. Hierbij wordt de pijn minder ‘uitgesmeerd’, maar moet voor een gerichte uitpak gekozen worden. Zo kunnen de grootste vervuilers uitgekocht worden.

Openbaar

Minister Kaag van Financiën wijst er op dat deze berekeningen slechts een klein onderdeel waren van uiteindelijke besluiten over de stikstofaanpak. “Zulke berekeningen laten per definitie ook veel niet zien, zoals de onzekerheid voor boeren, de individuele moeilijkheden die op de boerderijen leven en de verhalen die achter de bedrijven schuilgaan”, schreef de minister in haar brief aan de Tweede Kamer bij deze documenten. Ten slotte wijst ze erop dat de documenten waar deze stikstofberekeningen in zijn verwerkt, al bij de formatie zijn vrijgegeven.

Lees ook: De gemeente Oldebroek haalt omgekeerde vlaggen weg die symbool staan in boerenprotest

Bron: NRC, NOS | Beeld: BrunoPress