Fiscus weer in de fout: duizenden zonder reden toeslag kwijtgeraakt

belastingdienst

Duizenden mensen stonden zonder goede reden op een zwarte lijst van de fiscus

Het blijkt wederom hommeles bij de Belastingdienst. Krant NRC heft namelijk nog ongepubliceerd onderzoek van accountancy-bureay PwC in handen gekregen. Hieruit blijkt dat duizenden mensen in financiële moeilijkheden zijn gekomen doordat zij zonder enige reden op een zwarte lijst stonden.

Zwarte lijst

De Belastingdienst heeft natuurlijk de taak om ervoor te zorgen dat ons belastinggeld naar belangrijke zaken gaat. Zo gaan er maandelijks allerlei verschillende toeslagen naar mensen die dat nodig hebben. Maar nu blijkt wederom dat duizenden mensen de dupe zijn geworden van de Belastingdienst. Begin 2020 trokken RTL Nieuws en Trouw aan de bel over de zogenaamde Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). Dit systeem was bedoeld om in een vroeg stadium al fraudeurs op te kunnen sporen. Maar uiteindelijk stonden bijna 250.000 burgers op deze lijst. Ook ‘vage vermoedens’ of tips van wraakzuchtige ex-partners konden al leiden tot een plek op deze lijst. Naar aanleiding van de publicaties over deze lijst is de Belastingdienst met het systeem gestopt. Maar nu wordt voor het eerst duidelijk hoe ver de gevolgen konden gaan.

‘Zonder aanwijsbare reden’

Zo schrijft het NRC vandaag dat duizenden mensen in financiële moeilijkheden gekomen zijn door een zwarte lijst die aan de FSV is gerelateerd. De Belastingdienst had hen op de zwarte lijst geplaatst, “ook als er geen enkel bewijs was dat zij fraudeerden of iets anders misdeden”, aldus de krant. Een registratie op de zwarte lijst kon betekenen dat je je toeslagen kwijtraakte zonder enige uitleg. Accountancybureau PwC is nog bezig met onderzoek naar de gevolgen. Maar vandaag wordt dus al duidelijk dat er bij minstens 750 huishoudens zonder aanwijsbare reden toeslagen stop zijn gezet.

Niet op te lossen

De krant schrijft bovendien dat een registratie op de zwarte lijst van de fiscus maar moeilijk te verhelpen was. Van alle 9.084 burgers op de lijst, zijn er slechts 21 afgehaald – ook als de zaken al afgedaan waren. Bovendien hing de gedupeerden een jarenlange strijd boven het hoofd om hun onschuld te bewijzen. Eén foutje in een formulier kon er vervolgens al voor zorgen dat zij geen recht hadden op schuldsanering.

Dat ándere toeslagenschandaal

Bovendien is nog niet duidelijk in hoeverre de gedupeerden van deze zwarte lijst in aanmerking komen voor de compensatie die is uitgeschreven voor de ándere toeslagenaffaire. Het NRC schrijft: “Opvallend is dat het toezichtsteam dat zich met de dossiers bezig hield, niet het fraudeteam is dat berucht werd door de Toeslagenaffaire.”

Al weken bekend

Ten slotte schrijft het NRC dat het volledige rapport van PwC waar zij vandaag uit publiceren ‘al weken circuleert’ op het ministerie van Financiën. Het rapport over de fiscus is echter nog niet naar de Kamer gestuurd. Bovendien laat de krant weten dat de mensen die via de afdeling toeslagen op de lijst kwamen, slechts een klein fragment zijn van de totale lijst. “Uit verder onderzoek moet blijken wat de gevolgen waren voor de honderdduizenden mensen die via andere afdelingen op de lijst kwamen”, aldus de krant.

Lees ook: Belastingdienst overtrad 7 jaar lang de wet met zwarte lijst voor fraudeurs

Bron: NRC | Beeld: Tips & Weetjes