Rabobank blikt terug op rol in stikstofcrisis ‘met gemengde gevoelens’

rabobank stikstofcrisis

De bank was een grote geldschieter voor de schaalvergroting in de landbouw

De Rabobank heeft vandaag aan krant Trouw laten weten dat zij spijt hebben van hun decennialange beleid. Hierbij zetten zij als geldschieters van Nederlandse boeren massaal in op schaalvergroting in de veehouderij. Hierdoor speelt de intensieve veehouderij nu een grote rol in de stikstofcrisis.

Rabobank in de stikstofcrisis

In gesprek met krant Trouw laat de Rabobank weten dat zij spijt hebben van hun beleid over de afgelopen tientallen jaren. “Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting. Die is ingezet door de overheid en onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen”, laat de bank weten.

De bank heeft jarenlang grote leningen verschaft aan boeren voor intensivering van de veehouderij. Denk hierbij aan kredieten voor megastallen. Juist deze intensivering van de landbouw en veehouderij op grote schaal hebben een belangrijke rol in de stikstofcrisis. De bank voelt zich nu verantwoordelijk, omdat zij de grootste geldverstrekker waren voor Nederlandse boeren.

Jarenlang beleid

Al in 2016 waarschuwde Ruud Huirne, toen directeur van de agri-divisie van de bank, voor milieuproblemen in de landbouw. Zo adviseerde hij toen al om mest- en fosfaatproblemen onder controle te brengen. Hij pleitte voor een toekomstplan bij zowel bank als boeren, maar dat plan is er nooit gekomen. Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, stelt: “Ik ben verbaasd dat de Rabobank decennia is doorgegaan met de financiering van de intensieve veehouderij, terwijl er sinds de jaren tachtig herhaaldelijk rapporten verschenen die aangeven dat deze vorm van landbouw op de helling moet.”

Wereld Natuur Fonds

Dat de Rabobank precies nu met een statement komt, is niet helemaal verrassend. Eerder deze week kwam het WNF namelijk met een open brief, waarin de organisatie de bank flink bekritiseerde om z’n rol als geldschieter van de landbouw. Zo wil de natuurorganisatie dat de bank ‘op korte termijn met concrete voorstellen komt’. “Er is geen excuus meer voor de Rabobank om te wachten. Het kabinet wil het nu ook en er is geld beschikbaar. Het is aan de Rabobank om het voortouw te nemen”, aldus Natasja Oerlemans van het WNF.

Lees ook: Onthullingen stikstofberekeningen: gericht uitkopen was óók een optie

Bron: Trouw 1, 2 | Beeld: BrunoPress