Aha! Om déze reden moeten we (bijna) altijd stemmen op woensdag

Het is dus geen toeval

22 november is het zo ver: dan mogen we onze stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Als we kijken naar de dag waarop het Nederlandse volk meestal wordt opgeroepen om te stemmen, dan valt op dat verkiezingen vrijwel altijd plaatsvinden op een woensdag. Waarom is deze doordeweekse dag vaak de dag waarop we vaak onze stem laten gelden? MAX Vandaag zocht het uit.

Altijd stemmen op woensdag

Als we kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen deze maand, gepland op 22 november, zien we dat deze dag inderdaad op een woensdag valt. Ook de Provinciale Statenverkiezingen in maart vielen op een woensdag, namelijk op 15 maart. In 2022 trokken we massaal naar de stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, welke ook keurig in het midden van de week werden gepland. Dit alles is geen toeval, maar geheel volgens plan van de Kieswet.

Praktische redenen

Woensdag is simpelweg een praktische dag om verkiezingen op te organiseren. Door de verkiezingen op woensdag te houden, is er op maandag en dinsdag tijd en ruimte voor de nodige voorbereidingen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten en inrichten van de stemlokalen. Vaak worden basisscholen gebruikt als locatie voor de stemlokalen, het feit dat sommige kinderen op de basisschool maar een halve dag naar school gaan voegt nog een praktisch aspect toe aan de keuze voor de woensdag.

Religieuze redenen

Een andere, misschien nog wel belangrijkere, overweging om de verkiezingen op woensdagen te houden, is dat deze zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor iedereen. Uit respect voor religieuze overtuigingen zijn verkiezingen op vrijdag, zaterdag en zondag daarom geen optie. Verkiezingen zullen dus niet samenvallen met de Joodse sabbat en de katholieke rustdag.

Uitzondering op de regel

Er is één uitzondering op deze regel, en die betreft de vijfjaarlijkse verkiezingen voor het Europees Parlement. In tegenstelling tot nationale verkiezingen, worden deze Europese verkiezingen in alle EU-landen gehouden. De verkiezingen worden verspreid over een vooraf bepaald tijdsbestek van vier dagen, van donderdag tot en met zondag. Hierdoor is het op woensdag stemmen voor deze verkiezingen niet mogelijk. Voor Nederland staan de volgende Europese Parlementsverkiezingen gepland op 6 juni 2024, wederom op een donderdag.

Lees ook: Vermijd déze theesoorten om aanslag op je tanden te voorkomen

Bron: MAX Vandaag | Beeld: Adobe Stock