Uitkeringen flink omhoog: UWV geeft 24 miljard euro uit dit jaar

uitkeringen

Dit is 3,2 miljard euro meer dan vorig jaar

Vandaag heeft het UWV de jaarlijkse Januarinota gepubliceerd. Hierin staan een hoop cijfers over allerlei bedragen die het UWV uitgeeft. Daaruit blijkt dat er ruim 800 miljoen euro meer wordt uitgegeven dan in juni 2022 werd verwacht.

Stijging lonen

Een belangrijke oorzaak van de stijging is de stijging van de minimumlonen. Deze gingen met 10,15 procent omhoog. Uitkeringen hangen af van de minimumlonen. Hierom gingen ook deze hard omhoog. In de januarinota, die het UWV vandaag uitbracht, staan veel cijfers over verschillende uitgaven. Het gaat onder meer over uitgaven aan uitkeringen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, en ziekte.

Meer uitkeringen

NU.nl meldt dat de uitgaven per punt verschillen. Zo wordt in 2023 16,3 miljard euro besteed aan arbeidsongeschiktheid. Werkloosheidsuitkeringen zijn goed voor 2,9 miljard euro, en uitkeringen bij ziekte kosten zo’n 4,4 miljard euro.

Daarbij komt dat dit jaar ook het aantal uitkeringen toeneemt. Dit komt bijvoorbeeld door de hogere AOW-leeftijd in 2023. Mensen die al recht hebben op zo’n uitkering, houden deze daardoor langer. In totaal neemt het aantal uitkeringen met bijna 60.000 toe, naar 1,20 miljoen over dit jaar.

Andere oorzaken

In de informatie van het UWV zelf, worden verschillende punten genoemd voor de flinke groei. Zo speelt de oorlog in Oekraïne een rol vanwege de daarbij horende inflatie. Dit is bijvoorbeeld de directe aanleiding voor de verhoogde minimumlonen.

Daarnaast schrijft NU.nl nog dat ook premies van werkgevers, werknemers en overheid bij het UWV stijgen. Deze stijgingen zijn groter dan wat er was gepland.

Lees ook: Vanaf vandaag inchecken met bankpas in de trein mogelijk

Bron: NU.nl | Beeld: Brunopress
Array