De kosten van de opvang van asielzoekers in 2015 zijn bekend. Kun jij ermee leven?

Asielzoekers

De kosten van de asielzoekers van vorig jaar zijn bekend

Vluchtelingen en de opvang daarvan in Nederland is iets wat de gemoederen bezig blijft houden. Uit het jaarverslag van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, blijkt dat het vorig jaar in totaal om ruim 59.000 vluchtelingen ging, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië. De maand oktober was wat het aantal asielzoekers betreft echt een recordmaand met 9.783 asielzoekers.

De kosten van de asielopvang in Nederland waren het afgelopen jaar 800 miljoen euro, dat is 300 miljoen meer dan in 2014. Door de toename van het aantal asielzoekers zijn uiteraard ook de kosten evenredig gestegen. Lees meer over de kosten en de gevolgen van de opvang van asielzoekers op de volgende pagina.


Pagina 1/2

Array