Onderzoek wijst het uit: slapen met een smartphone kan leiden tot ernstige stoornissen!

De problemen die je kan hebben als gevolg van overmatig smartphonegebruik zijn aanzienlijk, zeker voor jongeren en pubers.

Kinderneuroloog Hans Vles stelt dat het aantal jongeren dat kampt met ernstige slaapstoornissen, hoofdpijn en concentratieverlies als gevolg van mobiele telefoons enorm is gestegen. Bij zeker 40 procent van de jongeren die hulp zoeken zijn de problemen gerelateerd aan hun telefoon. En dit is slechts het topje van de ijsberg, want het grootste gedeelte zoekt geen hulp. De psychische klachten zijn schokkend: depressies, angststoornissen, overmatig alcoholgebruik en ongeremd gedraag. Volgens 47 procent van de jongeren hebben sociale media een negatieve invloed op hun leven, 17 % geeft aan verslaafd aan sociale media. Neurologen adviseren dan ook aan jongeren én ouders: een uur voor het slapen moeten alle schermen uit.


Pagina 2/2