Beginnende ziekte van Alzheimer is te herkennen aan deze symptomen

Symptomen

Een belangrijk criterium voor deze hersenaandoening is dat de dementie geleidelijk aan ontstaat en langzaam verergert. Dit zijn een aantal symptomen waar je de ziekte van Alzheimer aan kunt herkennen:

  • Vergeetachtigheid: dit is het meest voorkomende verschijnsel. Mensen krijgen meer moeite om nieuwe informatie op te nemen. Ook ontstaan er problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen.
  • Cognitieve functies: het vermogen om te denken, oordelen en begrijpen gaat verloren. Het nemen van initiatieven en zelfstandig handelen raakt onder het vroegere niveau. Sociale vaardigheden gaan achteruit en iemand kan gedesoriënteerd raken in tijd en/of plaats.
  • Geheugenstoornissen: patiënten met Alzheimer kunnen achterdochtig raken. De helft van de patiënten kampt met waanideeën: overtuigingen die niet overeenkomen met de realiteit. Mensen kunnen achterdochtig worden en denken dat ze bestolen of bedrogen zijn door zijn of haar partner of verzorgers. Hallucinaties kunnen ook voorkomen.
  • Problemen met alledaagse activiteiten: activiteiten die eerder vanzelfsprekend waren, lijken nu moeizamer en onhandiger te worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen de gangbare sociale contacten nog lange tijd in stand blijven, waardoor buitenstaanders de indruk kunnen krijgen dat er niets aan de hand is.

Behandeling

Tot op de dag van vandaag is er nog geen geneesmiddel, maar bestaan er wel geneesmiddelen en therapieën om het leven van de patiënten enigszins te verlichten. Er bestaan medicijnen die een remmende werking zouden hebben op beginnende Alzheimer, maar de meningen over dit medicijn zijn verdeeld. Volgens een aantal artsen is het effect van de bijwerkingen groter dan de remmende werking op de hersenaandoening. Therapie richt zich vooral op de begeleiding en zorg met als hoofdvraag: ‘Op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel?’ Het doel om patiënten zo lang mogelijk thuis te ondersteunen wordt steeds meer gesteld. Mensen met Alzheimer lijken hier, met hulp, soms langer te kunnen functioneren. De ondersteuning wordt in toenemende mate gegeven vanuit verpleeghuizen. Indien nodig is een eventuele opname in een verpleeghuis dan ook makkelijker.

Lees ook: Dit effect heeft een half uurtje wandelen per dag op je lichaam

Wil je dit artikel bewaren? Pin ‘m dan op Pinterest!

Bron: Hersenstichting | Beeld: videostill, YouTube