Steeds meer werkende Nederlanders leven in armoede

armoedeOndanks een baan, leven steeds meer Nederlanders in armoede

Een baan is tegenwoordig niet meer een gegeven dat rondkomen makkelijk is, zo blijkt wel uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Steeds meer werkende Nederlanders verdienen te weinig om rond te komen en leven in armoede. Deze groep mensen, ook wel werkende armen genoemd, is sinds het jaar 2001 met 60 procent toegenomen.

Het heeft te maken met lonen die weinig zijn gestegen.

Relatief lage loonstijging

Het aantal werkende armen in Nederland is explosief gestegen sinds het begin van deze eeuw. Het SCP meldt in haar onderzoek dat vandaag verschijnt dat de belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de lonen relatief weinig zijn gestegen. Ook draagt een verslechterde positie van zelfstandigen hieraan bij. Zij zagen hun winst dalen terwijl er juist wel steeds meer zzp’ers bijkwamen.

Stijging

In 2001 konden 210.000 Nederlanders niet rondkomen van hun salaris, maar in 2014 lag dit aantal al een stuk hoger. Zo konden 320.000 Nederlanders destijds niet rondkomen van hun loon. Onder deze mensen werkten 145.000 mensen als zzp’er en 175.000 mensen werkten in loondienst. De definitie van een werkende arme is als diegene niet genoeg geld verdient om woning, voeding, kleding, verzekeringen en een klein bedrag voor ontspanningen kan betalen.

Kwetsbaren

Het SCP meldt in haar onderzoek dat met name zelfstandigen, werkende alleenstaanden en werknemers met een migratieachtergrond een hoger risico lopen om arm te zijn terwijl ze wel werken voor de kost. Mensen in loondienst die niet rond kunnen komen, verdienen vaak te weinig omdat ze niet genoeg uren maken/krijgen. Zzp’ers verdienen juist relatief weinig omdat ze per uur te weinig verdienen.

Andere landen

In Nederland ligt het percentage werkende armen op 5,3 procent. Hoewel dit een flinke stijging is blijkt Nederland het niet zo slecht te doen ten opzichte van andere landen. Het blijkt dat dit percentage relatief laag is. In Duitsland is bijna 10 procent (9,4 procent) een werkende arme en in het Verenigd Koninkrijk ligt dit percentage op 12,4 procent. Al zijn er ook landen die het er beter vanaf brengen dan Nederland. Het armoede percentage onder werkenden in Denemarken ligt op 3,5 procent en in België ligt dit percentage op 4,3 procent.

Lees ook: Met deze 7 tips kun je geld besparen in het huishouden

Wil je dit artikel bewaren? Pin ’t op Pinterest!

Bron: Algemeen Dagblad, Sociaal Cultureel Planbureau  | Beeld: Pixabay