Van oogmigraine tot menstruele migraine: deze vormen van migraine bestaan er 

migraine

De ene vorm van migraine kan langer aanhouden dan de ander

Daglicht niet kunnen verdragen, knallende hoofdpijn hebben en geen geluid kunnen uitstaan. Het zijn enkele symptomen van migraine. Als we een ding weten over migraine is het wel dat het geen pretje is. Wat je misschien nog niet wist is dat er veel soorten migraine zijn. Wij sommen 10 verschillende vormen op. 

Migraine zonder aura

De meest voorkomende soort migraine is migraine zonder aura. Kloppende pijn aan een kant van het hoofd, pijn die erger wordt bij fysieke activiteiten, misselijkheid en overgeven zijn typische symptomen van deze vorm van migraine. 

Migraine met aura

Naast migraine zonder aura, komt migraine met hoofdpijn en aura ook veel voor. Deze vorm van migraine houdt in dat je voor of tijdens de migraineaanval ook nog dingen ziet zoals lichtflitsen, schitteringen, sterretjes, vlekken, strepen, golvende bewegingen of een vernauwd blikveld.  

Migraine zonder hoofdpijn met aura (oogmigraine)  

Deze vorm van migraine wordt ook wel oogmigraine genoemd. De hoofdpijn is hierbij niet aanwezig, maar men ervaart wel aura. Mensen met oogmigraine kunnen dan groeiende en gekleurde vlekken zien die langzaam verdwijnen en soms kan het totale zicht wegvallen. Een aura-aanval kan enkele minuten tot een uur duren. Vaak betekent deze vorm van migraine dat er een migraine-aanval met hoofdpijn aankomt.

Je leest op de volgende pagina over meer vormen van migraine.

Pagina 1/2