Felle discussie: scholen open of dicht in coronatijd?

scholen corona

Wat weegt zwaarder?

Afgelopen weekend heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd om de scholen per 8 februari weer te openen, met een wervelstorm aan reacties als gevolg. Kunnen we beter nog even wachten, of hoe eerder open, hoe beter?

Scholen en corona

Het is al vaker een heikel punt geweest in discussies rond de coronamaatregelen: scholen open of dicht? Er zijn steeds meer signalen dat kinderen het mentaal moeilijk hebben met de maatregelen. Maar: inmiddels is wel duidelijk dat kinderen het coronavirus in sommige gevallen ook kunnen verspreiden. Het advies van het OMT dit weekend om de scholen per volgende week maandag weer te openen doet dan ook flink wat stof opwaaien.

OMT-advies voor scholen

Eerder bleek al dat het kabinet erop aanstuurde om de scholen 8 februari weer te openen, mits het OMT-rapport dit toeliet. Het team van specialisten bleek later dit weekend inderdaad te adviseren om de scholen weer te openen. Hierbij wordt wel genoemd dat de BSO niét open kan, omdat daar sprake is van een andere samenstelling in de groepen kinderen die bij elkaar komen. “Dat kan dus leiden tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding”, aldus het OMT.

Gevolgen en andere maatregelen

Het OMT erkent dat het openstellen van de scholen ‘een reëel risico’ kan betekenen. Ook is bekend dat het geen unanieme beslissing is geweest: de NOS schrijft dat “een onbekend aantal OMT-leden tegen is”, maar dat er “ruimte gewenst is voor perspectief”. De eventuele druk op de zorg die door de opengestelde scholen zou kunnen oplopen, verwacht het OMT op te vangen met de andere maatregelen. Hieronder vallen onder andere de huidige bezoekregeling. Of de avondklok ook behouden blijft, is nog niet duidelijk.

Reacties

De reacties op het OMT-advies zijn gemengd, vooral onder leraren. De een kan niet wachten om weer voor de klas te staan en fysiek onderwijs te geven. De ander heeft grote moeite met het besluit en geeft aan te zullen staken. Ook de vakbond CNV geeft aan de openstelling niet te zien zitten zonder aanvullende maatregelen. Voorzitter van CNV Onderwijs, Daniëlle Woestenberg, zegt “een chaos door lokale uitbraken te voorzien”.

Lansingerland

In de gemeente Lansingerland heeft de GGD op grote schaal onderzoek heeft gedaan om inzicht te krijgen in de verspreiding van de Britse variant. De eerste resultaten hiervan heeft het OMT meegenomen in zijn advies. Volgens de NOS blijkt dat “bij de gezinnen waar zeker twee mensen positief getest zijn op de Britse variant” dat dit in 17,9 procent van de gevallen te herleiden was op een kind. Bij de ‘reguliere’ variant is dit slechts 5,6 procent. Het OMT haalt hieruit dat kinderen dus niet de “motor van de uitbraak zijn”.

Lees ook: Wat houdt 95 procent effectiviteit van het coronavaccin precies in?

Bron: NOS, NOS, Metro | Beeld: Pexels