Door fouten bij briefstemmen zijn 65.000 stemmen niet meegeteld

Fouten-briefstemmen

Het aantal foute briefstemmen is goed voor bijna één zetel

Tijdens de afgelopen verkiezingen in maart was het voor mensen boven de zeventig mogelijk om per brief te stemmen. Hiermee kregen ze een stempas thuis die ze vervolgens moesten invullen en weer opsturen. Deze handeling was voor veel mensen erg onduidelijk, waardoor er veel fouten werden gemaakt. Volgens een recent onderzoek ligt het aantal foute briefstemmen hoger dan destijds werd berekend. 

Zes procent

De NOS en de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, hebben onderzoek gedaan naar de processen-verbaal van de vooropening van de briefstemmen. De Kiesraad meldde namelijk bij de einduitslag van de verkiezingen dat 0,29 procent van de briefstemmen ongeldig was verklaard. Hier waren de briefstemmen die al afvielen voor het tellen begon niet meegeteld. Bij stemmen die van tevoren afvielen, hadden de kiezers de procedure niet goed nageleefd. Uit het onderzoek is gebleken dat dit samen goed was voor maar liefst zes procent van de stemmen. Dit zijn zo’n 65.000 briefstemmen, wat goed is voor bijna één zetel.

Meest gemaakte fouten

Volgens het onderzoek is de meest gemaakte fout dat kiezers de ‘stempluspas’ niet hadden meegestuurd. Daarnaast zat er in veel enveloppen geen stembiljet. Ook werden de stembiljetten in de verkeerde envelop opgestuurd, namelijk in het stembiljet-envelop en niet in de retourenvelop. Hierdoor moesten de 25 grote gemeenten de post controleren op eventuele stembiljetten. Dit is alleen in enkele gevallen gedaan.

‘Wij zijn tevreden hoe het is verlopen’

Ondanks de fouten, staat het ministerie achter de keuze om briefstemmen toe te staan voor alle 70-plussers. “Natuurlijk is elke niet-getelde stem er een te veel, maar al met al zijn we tevreden over hoe het is verlopen”, liet een woordvoerder weten aan de NOS. “In algemene zin is de kans op fouten bij briefstemmen namelijk groter dan in het stemlokaal, omdat er meer handelingen bij komen kijken.”

Lees ook: Onderzoek: ‘Eén op de duizend coronabesmettingen vindt buiten plaats’

Bron: NOS | Beeld: BrunoPress

Array