Onderbouwers op de middelbare school worden steeds slechter in rekenen

jongeren-ziek

Het is volgens de onderwijsinspectie een zorgelijk probleem

Een nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie wijst uit dat een groot deel van de middelbare scholieren in de onderbouw slecht is in wiskunde. Hierdoor is het volgens de inspectie nog maar de vraag of zij aan het einde van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau zullen behalen.

Ondermaats

Voor een vmbo-advies, is het nodig om tenminste rekenniveau 1F te hebben. Kinderen die naar de middelbare school gaan horen dus dit niveau aan te kunnen. Uit een nieuw onderzoek komt nu alleen naar voren dat 75 procent van de vmbo-ers niet op het geëiste 1F-niveau zit.

De onderwijsinspectie heeft voor het eerst groot in kaart gebracht hoe het is gesteld met het rekenniveau van pubers, waarvoor gekeken is naar leerlingen in het eerste en tweede leerjaar in 2021-2022.

Aan het einde van het tweede schooljaar hebben Havo/vwo-ers rekenniveau 2F nodig. Met dit niveau weten ze hoe om te gaan met tijd, hoe te meten en omrekenen en kunnen ze percentages uitrekenen. Twintig procent van de leerlingen in het tweede jaar haalt dat niveau alleen niet.

Belangrijk

Volgens de onderwijsinspectie is niveau 2F noodzakelijk om een mbo-opleiding af te ronden. Leerlingen die het niveau niet beheersen, kunnen volgens de inspectie op een achterstand in de maatschappij komen. Het is namelijk ook noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. En dat is een zorgelijke ontdekking. “Leerlingen die de basis in rekenen en wiskunde niet beheersen, zijn beperkt in hun toekomstmogelijkheden”, meldt het rapport.

Oorzaak

Volgens de onderwijsinspectie zijn er verschillende oorzaken voor dit probleem. Er zou onder andere onvoldoende aansluiting zijn tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zo worden er bijvoorbeeld verschillende termen gebruikt.

Het is volgens hen dan ook een goed idee dat er meer lestijd wordt gegeven aan wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ook zou de kwaliteit van de lessen omhoog moeten, onder anderen door docenten bij te spijkeren. Veel van hen zouden namelijk, vooral op het vmbo, geen bevoegdheid hebben om goed genoeg wiskundeles te kunnen geven. Het lerarentekort zou hiervan de grootste oorzaak zijn.

Lees ook: Oeh: Meilandjes gaan de grens over in nieuw seizoen

Bron: NOS | Beeld: Unsplash, Sam Balye

Array