SER: toeslag voor kinderopvang moet voor alle ouders toegankelijk zijn

kinderopvang-toeslag-SER

‘Een toegankelijke kinderopvang voor iedereen zorgt voor gelijkere kansen’

Kinderopvangtoeslag geldt op dit moment alleen voor ouders die werken, maar daar moet volgens de Sociaal Economische Raad (SER) verandering in komen. In een nieuw rapport schrijven ze voorstellen over de hervorming van de kinderopvang in Nederland. En dit is vooral voor niet werkende ouders gunstig. 

Hervorming

Hervorming is nodig, schrijft de SER in één van de voorstellen in het rapport. Op dit moment is kinderopvang namelijk niet financieel haalbaar voor sommige ouders. Kinderopvang is zonder toeslag te duur, terwijl dit een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de kinderen. Vooral bij ouders zonder werk die vaker laagopgeleid zijn. Kinderen van die groep lopen een groter risico op leerachterstanden en een paar dagen naar een kinderopvang zou een uitkomst bieden.

Toegankelijke kinderopvang

De SER stelt daarom voor dat het voor alle ouders financieel haalbaar moet worden om hun kinderen minstens twee dagen per week naar de opvang te brengen. Een toegankelijke kinderopvang voor iedereen zorgt voor gelijkere kansen voor alle kinderen, constateert de raad. Ook moet de hervorming ertoe leiden dat de arbeidsparticipatie omhooggaat. Een stijgend inkomen zorgt er namelijk voor dat de kinderopvangtoeslag lager wordt.

Mariëtte Hamer

In het rapport ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ schrijf de SER dat het minimum van twee dagen eerst geldt voor kinderen tot vier jaar. Op termijn zal dit ook voor kinderen tot dertien jaar mogelijk zijn. Het rapport is gericht aan de formerende partijen en informateur Mariëtte Hamer. Hamer is zelf ook voorzitter van de SER en maakt onderdeel uit van de werkgroep die het rapport opstelde.

Toeslagenaffaire

Naast de toeslag, stelt de SER ook voor om het toeslagensysteem te vereenvoudigen en een maximumprijs voor kinderopvang vast te stellen. Dat moet het voor ouders minder ingewikkeld maken. Op dit moment krijgt 80 procent van de ouders op dit moment te maken met correcties op de uitbetaalde kinderopvangtoeslag. Door de toeslagenaffaire is er een deuk gekomen in het vertrouwen bij ouders. De SER hoopt daarom dat een nieuwe coalitie het advies ter harte neemt. “De urgentie om in de komende kabinetsperiode stappen te zetten is hoog”, schrijft de SER.

Lees ook: Gezondheidsraad wil kinderen boven 12 met medisch risico vaccineren.

Bron: NOS | Beeld: Pexels