Uitspraak gerechtshof: Avondklok toegestaan, hof vernietigt eerder oordeel

avondklok uitspraak

‘Inbreuk op diverse grondrechten is gerechtvaardigd’

Op 16 februari oordeelde de voorzieningenrechter dat de avondklok niet op goede gronden was ingesteld. Hiertegen ging de Staat in beroep, en zij hebben nu gelijk gekregen van het gerechtshof in Den Haag.

Uitspraak avondklok

De avondklok is al sinds de invoering geen populaire maatregel. In de eerste week vonden er op veel plekken protesten plaats, die hier en daar uitliepen op flinke rellen. Ook werd een rechtszaak tegen de invoering ervan aangespannen. De avondklok zou niet op de juiste wettelijke basis zijn ingevoerd. De voorzieningenrechter ging hier op 16 februari in mee. Direct kondigde de Staat aan hiertegen in beroep te gaan. Vandaag was daarin de uitspraak: de avondklok is wél op de juiste manier ingevoerd.

Hoe het zit

De originele rechtszaak draaide erom of de avondklok netjes volgens de regels is ingevoerd. Sommigen vinden namelijk dat er onterecht gebruik is gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Deze wet is bedoeld voor acute noodsituaties, en volgens de aanklagers was er geen sprake van een acute noodsituatie. Hierdoor zou het invoeren van de avondklok onder deze wet dus niet passend zijn. Hoewel de voorzieningenrechter het hier mee eens was, oordeelt het hooggerechtshof nu anders. “Er is wel degelijk sprake van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De tijdelijke en beperkte inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.”

Gevolgen van deze uitspraak

Praktisch verandert er niks. Er is al een spoedwet door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen om de avondklok in stand te houden. Hierdoor valt deze nu buiten de Wbbbg. Ook betekent het dat de avondklokboetes die tot nu toe uitgedeeld zijn, blijven staan. Als het gerechtshof anders geoordeeld had, dan waren de tot nu toe uitgeschreven boetes mogelijk ongeldig geweest. Op 8 maart kijkt de regering opnieuw naar de huidige maatregelen, waaronder de avondklok.

Lees ook: Rellen en vernietigingen in tien gemeenten na ingaan avondklok

Bron: NOS | Beeld: Pexels, Levent Simsek