Invoering 2G-maatregel kan op weinig steun rekenen

2g-maatregel

Zowel de Kamer als het College voor de Rechten van de Mens zijn kritisch op de 2G-maatregel

Tijdens de meest recente persconferentie werd de langverwachte 2G-maatregel aangekondigd: niet met directe ingang, maar over een paar weken. Nu lijkt het er echter op dat deze 2G-maatregel voorlopig nog niet ingevoerd gaat worden. Zowel de Tweede Kamer als het College voor de Rechten van de Mens zien namelijk een flink aantal beren op de weg.

2G-maatregel

Mocht je de discussies de afgelopen tijd gemist hebben, de 2G-maatregel heeft te maken met de coronabewijzen. Op dit moment kun je namelijk een coronapas krijgen op basis van 3 G’s: Je bent genezen, gevaccineerd, of getest. Het demissionaire kabinet wil toe naar een systeem op basis van 2 G’s: alleen wanneer je bent genezen of gevaccineerd krijg je nog een groen vinkje. Een negatieve testuitslag volstaat dan niet meer. Omdat hiervoor een forse wijziging in de wet nodig is, moet het kabinet hierin de Tweede Kamer achter zich hebben – en dat lijkt vooralsnog een moeilijke opgave.

Kritiek uit de Kamer

Zo zijn op dit moment alleen de VVD en D66 te porren voor deze wetswijziging. Hiermee zijn zij nog behoorlijk in de minderheid. GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld liet weten dat zij niks in de 2G-maatregel ziet. “Samen zouden we corona onder controle krijgen, en wanneer we nu mensen moeten uitsluiten van het publieke leven, dan moet daar een waanzinnig goede onderbouwing aan ten grondslag liggen”, stelt zij. Andere oppositiepartijen zijn ook tegen. Zo stelde Eva van Esch van de Partij voor de Dieren: “Had de maatregelen iets langer volgehouden en je had de epidemie waarschijnlijk niet weer hoeven afschuiven op de kroegbaas en de winkelondernemer.”

Mensenrechten

Maar ook vanuit het College voor de Rechten van de Mens klinkt harde kritiek op de voorgestelde maatregel. Zij hebben gisteren een advies tegen de voorgestelde wetten uitgebracht. “De invoering van 2G-beleid en het coronatoegangsbewijs op het werk en in het onderwijs zetten mensenrechten zeer onder druk. Het demissionair kabinet heeft de proportionaliteit van deze maatregelen onvoldoende aangetoond”, laat het College weten. Daarnaast staat het College kritisch tegenover de communicatie. Zo stellen zij dat het kabinet specifiek aandacht moet besteden aan mensen die vanwege een ziekte of beperking geen vaccinatie kunnen krijgen. Bovendien moet er aandacht zijn voor mensen die weinig of geen Nederlands spreken. Ook op die punten zou het huidige beleid falen volgens het College.

Lees ook: Oei: aanbieder coronatests Spoedtest.nl beschuldigd van fraude

Bron: NU.nl 1, 2 | Beeld: Brunopress