Verschillende experts ‘voorzichtig positief’ over einde maatregelen in maart

versoepelingen

Wat denk jij: is het einde van de maatregelen in zicht?

Volgende week dinsdag is er opnieuw een persconferentie. Zoals het er nu naar uitziet, komen er weer een hoop versoepelingen aan. Maar de besmettingscijfers blijven maar stijgen, zorgpersoneel is massaal ziek, en wat moeten we denken van die nieuwe variant? NU.nl heeft het nagevraagd bij enkele experts. Wat vinden zij van de versoepelingsplannen?

Versoepelingen

Eerder deze week lieten we al weten dat Haagse bronnen meldden dat er nog meer versoepelingen aan zaten te komen. In de loop van de week zijn de aankomende versoepelingen steeds concreter geworden. Zo bleek gisteravond dat het kabinet de openingstijden voor de horeca en cultuursector ruim wil versoepelen. Op kleinere locaties zouden bovendien de vaste zitplaatsen vervallen én komen er mogelijk versoepelingen voor de nachthoreca. Al met al wil het kabinet duidelijk toewerken naar een einde aan de maatregelen, nu de pandemie definitief lijkt te gaan liggen.

Nieuwe subvariant

Wat het OMT van de voorgestelde versoepelingen vindt, is nog niet duidelijk. Maar NU.nl heeft een aantal experts gevraagd naar hun mening over de crisis. Zo maakt modelleur infectieziekten Marino van Zelst zich zorgen om een nieuwe subvariant van de huidige omikronvariant. Die subvariant, genaamd BA.2, is namelijk nog iets besmettelijker. “Het effect van het loslaten van maatregelen zoals het coronatoegangsbewijs zou je opnieuw moeten doormodelleren”, legt Van Zelst uit. “Het lijkt erop dat de besmettingsgolf nu stabiliseert. Het is moeilijk te zeggen of versoepelingen in combinatie met de nieuwe variant tot een verhoogde piek leiden, of dat het grote aantal infecties per dag langer aanhoudt”, vertelt hij aan NU.nl.

OMT-lid

Ook heeft in elk geval één OMT-lid zich positief uitgesproken over meer versoepelingen. Zo vermoedt infectieziektendeskundige Marc Bonten dat de coronapiek dichtbij is. “Omdat de testcapaciteit haar grenzen heeft bereikt, zijn we het zicht op de besmettingen een beetje kwijt. In ieder geval zien we geen duidelijke piek in de ziekenhuisopnames”, laat hij weten. Ook legt hij uit dat in landen om ons heen, waar soms al verder versoepeld is, alles onder controle lijkt te zijn. Daarom ziet hij de versoepelingen met vertrouwen tegemoet. “Ik snap wel dat het kabinet het idee heeft om de maatregelen te beëindigen. Ik denk dat iedereen dat wil. De ziekenhuiscijfers laten bovendien zien dat het een mogelijkheid is.”

Prijskaartje

Toch is niet iedereen zo positief. Internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers legt uit dat de zorg wel degelijk hinder kan ondervinden van de versoepelingen. “In Denemarken, waar alle coronamaatregelen zijn losgelaten, zie je een stijging van de ziekenhuisopnames. Al gaat het niet om ic-capaciteit, deze opnames gaan wel degelijk ten koste van de uitgestelde zorg”, stelt ze. Hierbij moet bovendien gedacht worden aan het ziekteverzuim onder zorgpersoneel zelf. Zo herinnert Bleeker-Rovers ons eraan dat het operatieprogramma in Harderwijk nu bijvoorbeeld voor dertig procent stilligt. Ook legt ze uit dat het voor de meest kwetsbaren in de samenleving moeilijker gaat zijn zichzelf tegen het virus te beschermen. “Voor hen wordt het juist moeilijk om deel te zijn van de maatschappij, omdat zij zich moeilijk kunnen beschermen als de 1,5 meter en mondneusmaskers worden afgeschaft. Zij lopen nog steeds het risico om ernstig ziek te worden, door COVID-19 of een onderliggende ziekte die door corona wordt verergerd.”

Lees ook: Coronareispas vervalt na negen maanden zonder boosterprik

Bron: NU.nl | Beeld: BrunoPress

Array