Kabinet overweegt: mogelijk ook in avond 100 kilometer per uur

uitstoot

De maatregel moet de CO2-uitstoot compenseren

De kolencentrales gaan weer op volle kracht draaien nu Rusland langzaamaan de gaskraan dichtdraait. En dit blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Met het gebruik van kolen gaan we weer meer CO2 uitstoten, wat betekent dat deze extra uitstoot van de vervuilende krachtcentrales moet worden gecompenseerd. Daarom ligt er een plan op tafel om ’s avonds en ’s nachts de maximumsnelheid op de snelweg te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Maatregelenpakket

Het maatregelenpakket wordt pas rond Prinsjesdag naar buiten gebracht, maar er gaan al allerlei opties rond om de toegenomen CO2 uitstoot te compenseren. Zo lijkt het vast te staan dat bedrijven op extra subsidie kunnen rekenen als zij CO2-besparende maatregelen nemen. Ook circuleren er bepaalde voorstellen, zoals een extra subsidie van het isoleren van huizen. De maatregelen kunnen deels worden betaald van het geld dat het kabinet bespaart. Dit komt doordat de kolencentrales tot 2024 geen subsidie krijgen voor het verlagen van hun productie.

Terug naar 100 km p/u

De partij van Rutte hamerde al jaren op het verhogen van de maximumsnelheid naar 130. Niet ver nadat de partij verschillende borden had geplaatst, kwam Nederland in de stikstofcrisis terecht. Rutte noemde het een ‘rotmaatregel’ maar moest overdag de maximumsnelheid wel terug naar 100 brengen. Door de extra CO2 uitstoot ligt er ook nu een plan op tafel bij klimaatminister Jetten om de maximumsnelheid permanent te verlagen naar 100 kilometer per uur. In de verkiezingsprogramma’s van D66 en CU staat al dat zij het liefst zien dat er ook tussen 19:00 uur en 07:00 niet harder mag gereden worden dan 100.

Realistisch?

Toch is het de vraag of de VVD en CDA hiervoor te porren zijn. De partijen hebben namelijk al eerder beloofd dat automobilisten tussen 19:00 uur en 07:00 uur wat harder mogen blijven doorrijden. Het kabinet heeft gelukkig nog even de tijd om een besluit te nemen over de nieuwe klimaatmaatregelen. Daarbij speelt dat de CO2 uitstoot lager is dan verwacht. Het is dus nog maar de vraag of de plannen akkoord gaan krijgen.

Lees ook: Maximumsnelheid in sommige straten van 30 km/u naar 15 km/u

Bron: Telegraaf, AutoRAI | Beeld: Pixabay