‘Maximumsnelheid in sommige straten van 30 km/u naar 15 km/u’

Straat

Dit geldt vooral voor straten zonder stoep

In de meeste straten binnen de bebouwde kom is het toegestaan om maximaal 30 kilometer per uur te rijden. Dat gaat binnenkort misschien veranderen, want er wordt gepleit voor een verlaging van de maximumsnelheid naar 15 kilometer per uur.

Verlaging

Die oproep doet directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zijn oproep krijgt steun van Veilig Verkeer Nederland en verkeersinstituut CROW. Volgens hen mogen auto’s en scooters zo snel mogelijk niet harder dan 30 kilometer per uur rijden in met name woonwijken.

Geen stoep

Het zou gaan om straten waar geen voetpad of trottoir is aangelegd. Van der Knaap is van mening dat de verlaging van de maximumsnelheid in deze straten cruciaal is, omdat een auto vaak dertien meter nodig heeft om tot stilstand te komen. “In 30-kilometerstraten vallen elk jaar tientallen verkeersdoden, bij 15 kilometer per uur niet”, legt hij uit aan NOS.

Waarschuwen

Als er stapvoets gereden wordt in zulke straten, kan dat behoorlijk wat levens redden volgens de directeur. Hij weet alleen niet hoeveel van zulke stoeploze straten er precies zijn in Nederland. “Maar dát er straten zo worden ingericht, is voor ons een signaal om te waarschuwen. Ook omdat we voor een grote bouwopgave staan van 1 miljoen woningen. Daarvan zeggen we: bouw de wegen in die wijken nou van meet af aan veilig.”

Drempels

Buurtbewoners van straten zonder stoep zouden echter liever drempels zien in hun straat, maar dat gaat bij veel gemeenten niet vanwege een gebrek aan geld. Wanneer de nieuwe maximumsnelheid ingaat en of hier überhaupt mee akkoord wordt gegaan, is nog niet duidelijk.

Lees ook: Planbureau: landbouw verdwijnt door strenge klimaatregels

Bron: NOS | Beeld: iStock