LET OP: Deze is heel gemeen, deel svp mee!

Hieronder de voorbeeld mails.